GENERAL KNOWLEDGE

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (1) 4 ส.ค. 2563 | ความรู้การเรียนรู้ทั่วไปล่าสุด – Marketingtangtruong.com

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการหาเงินออนไลน์หรือไม่? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (1) 4 ส.ค. 2563 หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (1) 4 ส.ค. 2563 | มีการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การ จัดการ สารสนเทศ ม 1.

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (1) 4 ส.ค. 2563

คุณสามารถค้นหาความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมจากเราได้ที่นี่: https://baannapleangthai.com/general-knowledge.

ควรอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการ จัดการ สารสนเทศ ม 1.

รายวิชาเทคโนโลยี รหัสวิชา ว21103

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด
เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา สนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถ ในการทำงานของมนุษย์ เทคโนโลยีมีความสำคัญในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ เศรษฐกิจ สังคม ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายด้าน ระบบทางเทคโนโลยีมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ซึ่งในบันจุบันมีข้อมูลจำนวนมาก จึงต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการสารสนเทศ ผู้ใช้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องรู้จักปกป้องความเป็นส่วนตัว และอัตลักษณ์ ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อื่น ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนดในการใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ว 4.2 ม.1/3 รวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูล และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟแวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย

วัตถุประสงค์
1. อธิบายขั้นตอนการจัดการสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล
1.ประเมินด้านความรู้
2.ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ
3.ประเมินด้านคุณลักษณะ

สื่อประกอบการสอน :

ใบงาน :

ใบความรู้ :

.

Marketingtangtruong.com หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (1) 4 ส.ค. 2563.

การ จัดการ สารสนเทศ ม 1

เทคโนโลยี,รหัสวิชา ว21103,การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ,ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ,เทคโนโลยี ม.1

#การจดการขอมลและสารสนเทศ #สค

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (1) 4 ส.ค. 2563

Gianni Towne

สวัสดีทุกคนฉันชื่อ Gianni Towne ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลเครือข่ายคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม เว็บไซต์นี้ฉันสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button