GENERAL NEWS

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3 เทอมที่ 2 (อ่านเร็ว)_ครูบุ๋ม | แต่อย่างไรก็ตาม ภาษาอังกฤษ

คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3 เทอมที่ 2 (อ่านเร็ว)_ครูบุ๋ม หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3 เทอมที่ 2 (อ่านเร็ว)_ครูบุ๋ม|

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ แต่อย่างไรก็ตาม ภาษาอังกฤษ.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3 เทอมที่ 2 (อ่านเร็ว)_ครูบุ๋ม

ดูบทความอื่น ๆ ในหัวข้อเดียวกันได้ที่นี่:ดูที่นี่.

ควรอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อแต่อย่างไรก็ตาม ภาษาอังกฤษ.

ทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3 เทอมที่ 2 (อ่านเร็ว)_ครูบุ๋ม
1 attribute แอ๊ททริบิ้วทฺ คุณสมบัติ, อ้างเหตุผล
2 audience อ๊อเดี่ยนซ ผู้ชม,ผู้ฟัง
3 audit อ๊อดิท ตรวจสอบบัญชี
4 author อ๊อเธอร์ ผู้แต่ง
5 authority ออร์โท๊ริที่ เจ้าหน้าที่,อำนาจ
6 autumn อ๊อทั่ม ฤดูใบไม้ร่วง
7 aviation เอฝิเอ๊ชั่น การบิน
8 award อะหวอร์ด ตัดสิน,รางวัล
9 advertisement เอิด’เวอทิซเมนท โฆษณา
10 apartment เออะ’พาทเมินท อพาร์ตเมนต์,ห้องเช่า
11 anniversary แอนนิเวอซาริ ครบรอบในเหตุการณ์
12 appointment แอ๊พพ้อยท’เม่นท การแต่งตั้ง
13 atmosphere อัทมอสเฟีย บรรยากาศ
14 automobile ออโทโมบิล รถยนต์
15 available อะเวลละบึล ว่าง,ใช้ประโยชน์
16 average อะเวอริจ ค่าเฉลี่ย
17 avocado อะโวคาโด ผลอะโวคาโด
18 awesome ออซัม น่าเกรงขาม
19 brainstorm เบรนด’สตอม ระดมความคิด
20 bravery เบรเวอรี ความกล้าหาญ
21 breath บรีธ ลมหายใจ
22 bargain บ๊าร์เก้น ต่อรอง
23 behalf บีฮาล์ฟ ในนามของ
24 beloved บีเลิ๊ฝ เป็นที่รัก
25 benefit เบ๊เนฝิต ประโยชน์
26 blanket แบล๊งเค๊ท ผ้าห่ม
27 bride ไบรดํ เจ้าสาว
28 bridge บริดจ สะพาน
29 bright ไบร๊ท สว่าง,ฉลาด
30 brilliant บริ๊ลเลี่ยนทํ สุกใส,หลักแหลม
31 broker โบร๊คเค่อร์ นายหน้า
32 beggar เบ๊กก้าร์ ขอทาน
33 buffet บุ๊ฟเฟ่ บุฟเฟ่
34 bullet บัลเล่ กระสุน
35 bulletin บู๊เลทิน แถลงการณ์
36 bureaucrat บู๊โรแครท ข้าราชการ
37 butter บั๊ทเท่อรํ เนย
38 butterfly บั๊ทเท่อรํฟลาย ผีเสื้อ
39 command คอมมานด์ สั่ง,คำสั่ง,ครอบงำ
40 comment คอมเม๊นท วิจารณ์
41 commerce ค๊อมเมิร์ซ ค้าขาย
42 commission คอมมิ๊ชชั่น คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า
43 commodity คอมม๊อดิที่ สินค้าโภคภัณฑ์
44 common ค๊อมมอน ธรรมดา
45 communicate คอมมิ๊วนิเขท สื่อสาร
46 compare คอมแพร์ เปรียบเทียบ
47 compass ค๊อมพาสสํ เข็มทิศ
48 comfortable คอมฟอร์ทบึ่ล สะดวกสบาย
49 complain คอมเพลน บ่น,ร้องทุกข์
50 complement ค๊อมพลีเม้นท ทำให้ครบ,ส่วนประกอบ
51 complete คอมพลีท เสร็จ,สมบูรณ์
52 complex คอมเพล็กซ์ ซับซ้อน
53 complicate ค๊อมพลิเขท ยาก,ซับซ้อน
54 compound ค๊อมพาวนดํ ผสม,ประกอบ,บริเวณที่มีรั้วรอบ
55 carpet คาร์เพ็ท พรมเช็ดเท้า
56 concert ค๊อนเสิร์ท การแสดงดนตรี
57 conclude คอนคลู้ด สรุป,จบ
58 condition คอนดิ๊ชั่น เงื่อนไข,ข้อแม้
59 confection คอนเฟ๊คชั่น ลูกกวาด
60 confess คอนเฟสส สารภาพ
61 configuration คอนฟิกุเร๊ชั่น รูปร่าง,สัณฐาน
62 confirm คอนเฟิร์ม ยืนยัน
63 conflict ค๊อนฟลิคทํ ขัดแย้ง
64 confuse คอนฟิ้วส สับสน
65 congratulate คอนเกร๊ทุเหลท แสดงความยินดี
66 congress ค๊องเกรส สภา
67 conjunction คอนจั๊งชั่น สันธาน
68 connect คอนเน็คท เชื่อมต่อ,เกี่ยวข้อง
69 conscious ค๊อนเชียส รู้สึกตัว,มีสติ
70 conserve ค๊อนเซิร์ฝ รักษา,สงวน
71 consider คอนซิ๊เด้อร์ พิจารณา,นึกถึง
72 consistent คอนซิ๊สเท่นท ยืนหยัด
73 consult คอนซั้ลท ปรึกษา
74 consume คอนซูม บริโภค
75 contact ค๊อนแทคท สัมผัส,ติด
76 contain คอนเทน บรรจุ,จำกัดวง
77 contaminate คอนท๊ามิเหนท ปนเปื้อน
78 contribute คอนทริ๊บิ้วท ช่วยเหลือ,สนับสนุน
79 control คอนโทรล ควบคุม
80 child ไชลด เด็ก
81 controversy ค๊อนโทรเวอร์ซี่ โต้เถียง
82 convenience คอนฝิ๊เนี๊ยนซํ สะดวก
83 convention คอนเฝ๊นชั่น การประชุม,ถือเป็นแบบ
84 converse คอนเฝิ๊ร์ส ติดต่อ,สัมพันธ์
85 copper ค๊อพเพ่อร์ ทองแดง
86 comedy ค๊อมเมดี้ ตลก,ตัวตลก
87 detail ดีเทล รายละเอียด
88 detergent ดีเท๊อร์เจ้นทํ ผงซักฟอก
89 determine ดีเท๊อร์ไมน์ ตั้งใจ,ตกลงใจ
90 disturb ดิสเท๊อร์บ รบกวน
91 difficult ดิฟฟิคูลท ยาก,ลำบาก
92 divide ดีไฝดํ แบ่ง,แยก
93 divorce ดีฝอร์ซ หย่า
94 duty ดิ๊วที่ หน้าที่,ภาษี
95 dynamic ไดแน๊หมิค เคลื่อนไหว
96 dynasty ได๊นาสที่ ราชวงศ์
97 entitle เอ็นไท๊เทิ่ล สมควรได้รับ
98 envelop เอ็นเฝ๊-หลอพ ซอง,ล้อมรอบ
99 equation อีเคว๊ชั่น สมการ
100 equipment อีควิ๊พเม้นท เครื่องมือ
101 ethics เอ๊ททิคส จรรยาบรรณ
102 evaluate อีแฝ๊ลูเอท ประเมินค่า
103 experience เอ็กซพี๊เหรียนซํ ประสบการณ์
104 experiment เอ็กซเพ๊อริเม้นท ทดลอง
105 expert เอ๊กซเพิร์ท ผู้เชี่ยวชาญ
106 foreign ฟอร์เรน ต่างชาติ,แปลก
107 forest ฟ๊อเรสท ป่า
108 fabulous แฟบิว’เลิซ น่าพิศวง
109 furniture เฟอนิเฉอะ เครื่องเรือน
110 fastened ฟาสทเอ็นด รัด,สวมใส่
111 freeze ฟรีส แข็งตัว
112 frequent ฟรี๊เคว่นท บ่อย,ถี่
113 fresh เฟรช สด,ใหม่
114 friction ฟริ๊คชั่น ความเสียดทาน
115 fright ไฟร๊ท ตกใจ,น่ากลัว
116 guerrilla เกอรริ๊ลล่า กองโจร
117 guess เกสส เดา
118 guest เกสท แขก
119 guide ไก๊ด นำ,แนะนำ
120 gorgeous กอเจิซ งดงาม
121 gallery แกเลอะริ ระเบียง
122 grown up โกรน อัพ ผู้ใหญ่
123 guest house เกสท เฮ้าท บ้านรับรองแขก
124 gum กัม ยางไม้ หมากฝรั่ง
125 gypsum ยิบ ซั่ม แร่สีขาวคล้ายชอล์ก แร่ยิบชั่ม.

https://baannapleangthai.com หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3 เทอมที่ 2 (อ่านเร็ว)_ครูบุ๋ม.

แต่อย่างไรก็ตาม ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3 เทอมที่ 2 (อ่านเร็ว)_ครูบุ๋ม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นป.3,ครูบุ๋ม,ภาษาอังกฤษ ครูบุ๋ม,panamaboom,Vocabulary

#คำศพทภาษาองกฤษ #ป3 #เทอมท #อานเรวครบม

Gianni Towne

สวัสดีทุกคนฉันชื่อ Gianni Towne ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลเครือข่ายคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม เว็บไซต์นี้ฉันสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button