GENERAL KNOWLEDGE

เริ่มต้นใช้งาน matlab |แมทแลป เบื้องต้น |คณิตศาสตร์ประยุกต์ | ความรู้การเรียนรู้ทั่วไปล่าสุด – Marketingtangtruong.com

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการหาเงินออนไลน์หรือไม่? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม เริ่มต้นใช้งาน matlab |แมทแลป เบื้องต้น |คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

เริ่มต้นใช้งาน matlab |แมทแลป เบื้องต้น |คณิตศาสตร์ประยุกต์ | มีการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คําสั่ง matlab.

เริ่มต้นใช้งาน matlab |แมทแลป เบื้องต้น |คณิตศาสตร์ประยุกต์

คุณสามารถค้นหาความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมจากเราได้ที่นี่: https://baannapleangthai.com/general-knowledge.

ควรอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเริ่มต้นใช้งาน matlab .

เริ่มต้นการใช้งาน matlab ตั้งแต่การเปิดโปรแกรม องค์ประกอบต่างๆ ของโปรแกรม การคำนวณอย่างง่ายเช่นการหาผลบวก 1+2+3+4+5 ความสำคัญของการใช้วงเล็บ การกำหนด format เพื่อการแสดงผลเชิงตัวเลข รวมทั้งการใช้เครื่องมือช่วย help วิดีโอนี้เป็นการบรรยายในชั้นเรียน ณ ห้องปฏิบัติการ 1231 วิทยาศาสตร์ 1 ประจำภาคกาารศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 โดย ผศ.ดร. พรทรัพย์ พรสวัสดิ์ สำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเพื่อการคำนวณในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคำนวณแบบ symbolic ได้อีกด้วยซึ่งเป็นเครื่องมือในการคำนวณในรายวิชาแคลคูลัสได้อย่างดี ผู้ที่สามารถดึงเอาศักยภาพของเครื่องมือมาใช้ได้สูงสุดจะช่วยทำให้การเรียนรู้ในระดับสูงเป็นเรื่องที่ง่ายดายขึ้น

สนใจเรียนรู้แมทแลปเพิ่มเติมคลิกเลือกหัวข้อเลย
ʕ•ᴥ•ʔ เวกเตอร์และเมทริกซ์ ʕ•ᴥ•ʔ
เวกเตอร์และเมทริกซ์เป็นพื้นฐานการทำงานในโปรแกรม matlab เวกเตอร์เป็นลำดับของตัวเลขในแนวนอนและในแนวตั้ง ในวิดีโอนี้จะสอนการสร้างเวกเตอร์และเมทริกซ์ใน matlab ที่มีขนาดต่างๆ การทรานสโพสของเมทริกซ์ซึ่งเกิดจากการสลับแถวและหลักของเมทริกซ์

ʕ•̮͡•ʔ Arrays Vectors and Matrices in MATLAB ʕ•̮͡•ʔ
Arrays Vectors and Matrices in MATLAB เป็นการดำเนินการบนเวกเตอร์และเมทริกซ์ ได้แก่ การบวก การลบ การคูณ และการยกกำลัง ซึ่งจะกระทำกับสมาชิกแต่ละตัวในเวกเตอร์และเมทริกซ์

。◕‿◕。 Functions in MATLAB 。◕‿◕。
Functions in MATLAB หรือฟังก์ชันใน matlab มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ numerical function และ symbolic expression of function ตัวอย่างของ numerical function ได้แก่ sin(x), cos(x), tan(x), exp(x) เป็นต้น ฟังก์ชันเหล่านี้สามารถนำมาใช้กับเมทริกซ์ได้ซึ่งผลที่ได้จะเกิดจากการคำนวณค่าของฟังก์ชันกับสมาชิกในแต่ละตำแหน่งของเมทริกซ์ แม้ว่า matlab จะมีฟังก์ชันพร้อมสำหรับการคำนวณพื้นฐาน แต่เรายังจำเป็นต้องสร้างฟังก์ชันเพื่อใช้งานในบางกรณี

(⁎˃ᆺ˂) Symbolic Computing in Matlab (⁎˃ᆺ˂)
Symbolic Computing in Matlab หรือการคำนวณเชิงสัญลักษณ์เป็นการคำนวณที่เกี่ยวกับฟังก์ชันที่มีตัวแปรอิสระอยู่ในระบบจำนวนจริง มักใช้ในการคำนวณค่าลิมิต อนุพันธ์หรือการอินทิเกรทในแคลคูลัสเป็นต้น

⌒(=∵=)⌒ Symbolic Computing in Matlab ตอนที่ 2 ⌒(=∵=)⌒
วิดีโอนี้เป็นภาคต่อจาก Symbolic Computing in Matlab

。◕‿◕。 การวาดกราฟใน2มิติ 。◕‿◕。
พื้นฐานการวาดกราฟใน2มิติด้วย matlab เป็นการลงจุดของเวกเตอร์ x คู่กับเวกเตอร์ y โดยลงจุด (x_i,y_i) จากนั้นเชื่อมจุดด้วยเส้นตรง คำสั่งคือ plot(x,y) สังเกตว่ากราฟที่แสดงเป็นเส้นสีน้ำเงิน หากต้องการใช้สีอื่น เราสามารถเพิ่มองค์ประกอบเพิ่มเติมด้วยอักษรตัวเดียว เช่น plot(x,y,’r’) เมื่อต้องการเรียกใช้สีแดง สำหรับการวาดกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดในรูปสัญลักษณ์ (symbolic expression) เราใช้คำสั่ง ezplot

(✿◠‿◠) การสร้าง mfile ใน matlab (✿◠‿◠)
การสร้าง mfile ใน matlab มีความสะดวกและหยืดหยุ่นเนื่องจากคำสั่งโดยทั่วไปมักมีความซับซ้อน มีความยาว จะต้องเรียกใช้ตัวดำเนินการจำนวนมาก สามารถเรียกใช้ได้ใหม่โดยไม่ต้องพิมพ์คำสั่งซ้ำๆ และสามารถบันทึกเพื่อเรียกใช้ในภายหลังได้

(✿◠‿◠) Function functions ใน matlab (✿◠‿◠)
Function functions ใน matlab เป็นคำสั่งที่ดำเนินการบนฟังก์ชัน เช่น คำสั่ง fzero ซึ่งใช้เพื่อคำนวณค่าประมาณของ root ของสมการ f(x)=0 ในการเรียกใช้งานเราเริ่มด้วยการสร้างฟังก์ชัน f ใน mfile หรือกำหนดเป็น inline function

❀◕ ‿ ◕❀ คำสั่งทำซ้ำใน matlab ตอนที่ 1/2 ❀◕ ‿ ◕❀
คำสั่งทำซ้ำใน matlab หรือการวนลูป For-loop เพื่อสั่งให้โปรแกรมทำคำสั่งเดิมหลายๆ ครั้งโดยในแต่ละรอบมีค่าพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง บางครั้งเราเรียกว่า index เมื่อค่าพารามิเตอร์เป็นจำนวนนับ

✿ ✾ คำสั่งทำซ้ำใน matlab ตอนที่ 2/2 ❁ ❀
วิดีโอนี้เป็นภาคต่อจาก คำสั่งทำซ้ำใน matlab ตอนที่ 1/2

•.★*…*★.• เวกเตอร์ •.★* …*★.•
เวกเตอร์เป็นส่วนของเส้นตรงที่มีทิศทางใน 2 หรือ 3 มิติ ซึ่งถูกนำไปใช้สำหรับความเร่ง แรง เวกเตอร์เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เวกเตอร์ใน 3 มิติประกอบด้วย 3 component โดยใช้คำสั่งใน matlab เราสามารถหาขนาดของเวกเตอร์ v ด้วย norm(v) ผลคูณเชิงเวกเตอร์ของเวกเตอร์ v และ w ด้วย cross(v,w)

(✪‿✪)ノ เส้นตรง (✪‿✪)ノ
การวาดเส้นตรงในปริภูมิ 2 มิติและ 3 มิติโดยการเขียนคำสั่งในแมทแลปสามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง plot หรือ plot3

(◕ᴥ◕) ระนาบ (◕ᴥ◕)
ระนาบใน matlab สามารถสร้างโดยใช้ความรู้พื้นฐานในรายวิชาแคลคูลัส กล่าวคือ เมื่อเราทราบเวกเตอร์ปกติ และจุดที่ระนาบผ่าน เราจะสามารถสร้างฟังก์ชันของระนาบได้ เราสามารถวาดกราฟของระนาบด้วยคำสั่ง surf

✿‧: คำนวณค่าลิมิตด้วย Octave Online ✿‧:
วิดีโอแนะนำวิธีการคำนวณค่าลิมิตด้วยคำสั่งแมทแลปและตัวอย่างการเขียนโปรแกรม

(`•.¸ ¸.•´) คำนวณค่าอินทิกรัลไม่ตรงแบบด้วย Octave Online (`•.¸ ¸.•´)
วิดีโอแนะนำวิธีการคำนวณค่าค่าอินทิกรัลไม่ตรงแบบ (improper integral) ด้วยคำสั่งแมทแลปและตัวอย่างการเขียนโปรแกรม

ข้อมูลผู้บรรยาย
#คณิตศาสตร์ประยุกต์ #แมทแลป #matlab #silpakorn #ศิลปากร.

Marketingtangtruong.com หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเริ่มต้นใช้งาน matlab |แมทแลป เบื้องต้น |คณิตศาสตร์ประยุกต์.

คําสั่ง matlab

แมทแลป เบื้องต้น,matlab,matlab tutorial for beginners,เริ่มต้นใช้งาน matlab,คณิตศาสตร์ประยุกต์,คณิตศาสตร์ศึกษา,วิทยาศาสตร์,ศิลปากร,การเขียนโปรแกรม

#เรมตนใชงาน #matlab #แมทแลป #เบองตน #คณตศาสตรประยกต

เริ่มต้นใช้งาน matlab |แมทแลป เบื้องต้น |คณิตศาสตร์ประยุกต์

Gianni Towne

สวัสดีทุกคนฉันชื่อ Gianni Towne ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลเครือข่ายคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม เว็บไซต์นี้ฉันสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Related Articles

One Comment

  1. หาโหลดยากมากครับไม่มีตังค์ชื้อของเท้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button