E-Commerce Web Design: How to Stand Out in 2020 | With Stunning Examples | คู่มือการเขียนโปรแกรม ง่ายที่สุดโดย Marketingtangtruong.com

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการหาเงินออนไลน์หรือไม่? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม E-Commerce Web Design: How to Stand Out in 2020 | With Stunning Examples หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

E-Commerce Web Design: How to Stand Out in 2020 | With Stunning Examples | คู่มือการเขียนโปรแกรม ง่ายที่สุดโดย Marketingtangtruong.com

[button color=”primary” size=”small” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”true”]ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง[/button]

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ web ecommerce.

E-Commerce Web Design: How to Stand Out in 2020 | With Stunning Examples
E-Commerce Web Design: How to Stand Out in 2020 | With Stunning Examples

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่มือการเขียนโปรแกรม ง่ายที่สุด ที่นี่: ที่นี่.

ควรอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อweb ecommerce.

E-commerce web design has become a bit bland with nearly every e-commerce website looking the same. With the recent surge in e-commerce due to the pandemic, it’s more important than ever to differentiate yourself.

See also  Mozilla Thunderbird download, install and configure | tutorial video by TechyV | เรียนรู้การเขียนโปรแกรมออนไลน์ ง่ายที่สุดโดย Marketingtangtruong.com

I, for one, am getting quite bored of the usual grid-based product catalogue page layout that everyone seems to be utilizing. Shopify is dominating in the world of e-commerce, so it’s no surprise that we’re seeing e-commerce website clones left and right. It’s time to freshen things up:

Ditch the typical yawn-inducing product page layout for something with more flair. Something that had a bit of thought put into it. Customers, albeit not designers, will notice when you’ve put thought into a web page.

See also  How to change the color of an incoming Outlook email | คู่มือการเขียนโปรแกรม ง่ายที่สุดโดย

Opt for a different layout, be more intentional with your art direction, leverage smooth and satisfying interactions. These make a difference!

I’d love to know your thoughts on the state of e-commerce web design. Let me know in the comments below.

00:00 Intro
0:35 E-commerce is on the rise
1:00 How to stand out
1:44 Example 1: Yolélé
3:00 Example 2: SimpleChocolate
4:15 Takeaways / What you need to know

See also  TechTalk Webinar: สรุปสาระ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2560 พร้อมแนะนำวิธีเก็บ Log อย่างถูกต้อง | เรียนรู้การเขียนโปรแกรมออนไลน์ ง่ายที่สุดโดย Marketingtangtruong.com


Learn how to build custom websites with Webflow FAST:


Find me on other social media platforms:
Instagram:
Twitter:
LinkedIn:

Gear & Book Recommendations:

#webdesign #ecommerce #ecommercewebdesign

Thanks for watching the video!.

Marketingtangtruong.com หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อE-Commerce Web Design: How to Stand Out in 2020 | With Stunning Examples.

web ecommerce

ecommerce web design,ecommerce web design tutorial,ecommerce web design trends,adobe xd web design ecommerce,responsive web design ecommerce,ecommerce,web design

#ECommerce #Web #Design #Stand #Stunning #Examples

35 thoughts on “E-Commerce Web Design: How to Stand Out in 2020 | With Stunning Examples | คู่มือการเขียนโปรแกรม ง่ายที่สุดโดย Marketingtangtruong.com”

 1. While most of you are talking about dropshipping e-commerce websites, meaning from 50 to 500+ products, Ran is talking about brand e-commerce websites and how much they've risen in these past few years and still do. If you don't know this already, most people should focus on 1 product to sell. Not 50 to 500+ products. And this is just my opinion. I think these are very good examples of brand e-commerce websites. Thank you, Ran!

  Reply
 2. Hey Ran, I love your content and your Flux Academy course/community. I would love if you could show how to build the simplychoclate website in webflow. It's such an effective way of showing products and I would love to know how to achieve it and put my own spin on it 🙂

  Reply
 3. It would be interesting to see what their conversion rate is on those sites. Unfamiliar design patterns have a big impact on conversions, even for niche sites like those.

  Yolele is a horrible experience sadly, even if it looks cool. It pretty much break all rules of conversion and it even fail in several basic interaction design principles. Let us not go into WCAG or acessibility in general 🙂 Opening the checkout in a new browser window? Yeah…that is a sure way to loose customers as well.Flashy design does not generate sales sadly. It's for inspiration, not sales.

  Reply
 4. Hi there,
  Thank you for your tutorials. I’m designing ecommerce website in webflow. And there is a problem that I encountered, there is no customer Login/account integrated. I did some research and I did not find anything for this in particular. What are your thoughts on this?

  Best Regards!

  Reply
 5. So im going to get on treehouse and learn some HTML, CSS and java script basic for 3 months and practice as much as i can before jumping on figma (already know photoshop to a decent level)

  I also think learning a bit of UX concepts would help and im coming from a marketing background.

  How long would it realistically take to be at a level to make website like the african foods ones.

  Like in pure honesty. How long with understanding front end, UX, figma a bit of photoshop and then weblow would it take to say i can ser a website like this and know exactly how to implement all of this??

  Thanks in advance.

  Reply
 6. The SimpleChocolate has like no good way to buy something …. what is horrible bad 🙁 you say add box > then you select the amount .. and then nothing….

  Reply
 7. I agree with you, look really nice but you can't to something like this when you have thousands of products. It's a good solution basically for small company with a limited amount of products. It would be amazing to find "something new" for websites like Amazon that use cards all the time.

  Reply
 8. You can completely customize Shopify websites to the detail or make them hand-crafted from start, and create an Awwwards or CSS Winner website. The fact that many use the templates, same as many use WordPress because they don't know about web development, is something else. Plus Shopify uses Liquid language, which can be used for a very dynamic website.

  (Websites made using liquid, say with Jekyll, are very very similar to Webflow ones, using collections, posts, and a backend like Forestry that can be totally customized and personalized, even adding headlines, notes, and more to each element for the client to use, and make every single text and image in the website dynamic for the client to edit, change, add or remove in the future; they can create events, news, articles, control their pictures, team pages, products, everything).

  Reply
 9. I have a question here… Would it be posible to create the Yololo website with Webflow E-Commerce? With the product page autamation in orther for the client to easily add new products.

  Reply
 10. These kind of websites seem pretty trendy, but the web is just not made for it. (depending on device and connection) It's laggy, takes ages to load, and you might come to buy a product, not watch a slideshow.

  That is not to say you should stick with a bland website, just that you gotta watch out for not being too excessive

  Reply
 11. Hi i dont know if its possible but
  i was wondering if u can have a free scholarship for some of ur youtube subscribers that cant pay for ur web class

  Reply
 12. While the examples are indeed nice, I don't think they reflect what your typical e-commerce site is. Those two where very niche sites, selling one product with a few variations, while in reality, most businesses that deal with e-commerce have a wider range of products that span various categories. For example they might deal in computer parts, that's a huge catalog of products, or in office supplies, again that can be a huge range of products. While nice, you could''t use this tipe of design for one of those typical e-commerce sites.

  Another problem that might come up is the fancy product images that make or brake this type of design. A real e-commerce store might just have the photos provided by the manufactures of the products they sell, which are not always the best. And when you have a huge catalog of products you can't just have product shots for 1000's of them.

  To wrap things up, I think that when talking about e-commerce design there should be a clear divide between this tipe of niche websites that are hyper-focused on selling one product and an actual, fully-featured e-shop.

  Reply
 13. And not a single example meets level A accessibility criteria, which is a regulatory must for eCommerce companies. Just goes to show the massive disconnect between the "design" world and the real world Ran.

  Reply
 14. Breaking out and thinking out of box design advice is appreciated,
  But how huge companies like amazon, wish can take like this kind of approach cause the cant create stories for each individual product. Another video about bringing this kind of design into mainstream for huge companies would cool!

  Reply
 15. It’s like you were reading my mind! I’m working on my first ecommerce so this is very interesting Ran, thank you! I do think that this kind of interactions and layout is easier when you have few products tho.. and very similar from one another. It becomes more difficult if you have all different products with a lot of properties (not the same for each product). So yes, maybe when you have few elements you can definitely play around with a more effective design. Anyway I do appreciate the hint to give more space to the storytelling! Totally agree with that! 👌🏻 keep it up ran !

  Reply
 16. I like the direction you are taking Ran. I feel the art of design has been totally replaced by what what we deem "good UX" blah blah… I love that you as a creative dare to explore … our design field has been tainted by marketers, sales people, number crunchers, there's going to be a huge overhaul of e-commerce in the coming years and I can't wait for these people to struggle without a creative bone in their body.

  Reply
 17. For the second example, wouldn’t it be more difficult for the customer to find the exact flavor they want since they have to scroll to find it? Compared to the first which had more than 1 flavor on screen

  Reply
 18. Is it possible to do these to a multistore selling several other types of products because if you have hundreds of products or stores. How do you simplify and make a similar intuitive site that is also easy for regular upgrades or a CMS where products are loaded daily.

  For example: a site like Alibaba. Can you make a video of how a multi vendor site can look close to your examples today?

  Reply

Leave a Comment