WES AND VPS

Fix All Directx Error How to Download & Install All DirectX (Official) | เรียนรู้การเขียนโปรแกรมออนไลน์ ง่ายที่สุดโดย Marketingtangtruong.com

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการหาเงินออนไลน์หรือไม่? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม Fix All Directx Error How to Download & Install All DirectX (Official) หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

Fix All Directx Error How to Download & Install All DirectX (Official) | การเขียนโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ง่ายที่สุดโดย Marketingtangtruong.com

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ bing bar.

Fix All Directx Error How to Download & Install All DirectX (Official)
Fix All Directx Error How to Download & Install All DirectX (Official)

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมออนไลน์ ง่ายที่สุด ที่นี่: ดูบทความที่นี่.

ควรอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อFix All Directx Error How to Download & Install All DirectX (Official).

ดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชัน DirectX ทั้งหมดและแก้ไขปัญหา DirectX ใน Windows PC หน้า Facebook : ติดตามบน Twitter: เว็บไซต์: DirectX 2, DirectX 11, DirectX 10, DirectX 9, Direct3D 9, Direct3D 9Ex, Direct3D 10, Direct3D 10.1, DirectX 11, DirectX 11.1, DirectX 11.2, DirectX 11.X, DirectX 11.3, DirectX 12, กระบวนการสร้างข้อผิดพลาด, ข้อผิดพลาด 900, ข้อผิดพลาด directx พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง, ข้อผิดพลาด directx ในคู่แข่ง nfs, รหัสข้อผิดพลาด directx 15, รหัสข้อผิดพลาด directx s1023, รหัสข้อผิดพลาด directx 6 . รหัสข้อผิดพลาด DirectX 2 0x8007000e (หน่วยความจำ) COMADMIN_E_OBJECTERRORS 0x80110401 COMADMIN_E_OBJECTINVALID 0x80110402 COMADMIN_E_KEYMISSING 0x80110403 COMADMIN_E_ALREADYINSTALLED 0x80110404 COMADMIN_E_APP_FILE_WRITEFAIL 0x80110407 COMADMIN_E_APP_FILE_READFAIL 0x80110408 COMADMIN_E_APP_FILE_VERSION 0x80110409 COMADMIN_E_BADPATH 0x8011040A COMADMIN_E_APPLICATIONEXISTS 0x8011040B COMADMIN_E_ROLEEXISTS 0x8011040C E_UNEXPECTED 0x8000FFFF E_NOTIMPL 0x80004001 E_OUTOFMEMORY 0x8007000E E_INVALIDARG 0x80070057 E_NOINTERFA ซี.อี. 0x80004002 E_POINTER 0x80004003 E_HANDLE 0x80070006 E_ABORT 0x80004004 ERROR_AUDITING_DISABLED 0xC0090001 ERROR_ALL_SIDS_FILTERED 0xC0090002 ERROR_BIZRULES_NOT_ENABLED 0xC0090003 APPX_E_PACKAGING_INTERNAL 0x80080200 APPX_E_INTERLEAVING_NOT_ALLOWED 0x80080201 APPX_E_RELATIONSHIPS_NOT_ALLOWED 0x80080202 UI_E_CREATE_FAILED 0x802A0001 วัตถุไม่สามารถสร้าง UI_E_SHUTDOWN_CALLED 0x802A0002 Shutdown ถูกเรียกแล้วบนวัตถุนี้หรือวัตถุที่เป็นเจ้าของมัน UI_E_ILLEGAL_REENTRANCY 0x802A0003 วิธีการนี้ไม่สามารถเรียกได้ในระหว่างการโทรกลับประเภทนี้ UI_E_OBJECT_SEALED 0x802A0004 ออบเจ็กต์นี้ถูกปิดผนึก จึงไม่อนุญาตการเปลี่ยนแปลงนี้อีกต่อไป UI_E_VALUE_NOT_SET 0x802A0005 ไม่เคยตั้งค่าที่ร้องขอ UI_E_VALUE_NOT_DETERMINED 0x802A0006 ไม่สามารถกำหนดค่าที่ร้องขอได้ UI_E_INVALID_OUTPUT 0x802A0007 การเรียกกลับส่งคืนพารามิเตอร์เอาต์พุตที่ไม่ถูกต้อง UI_E_BOOLEAN_EXPECTED 0x802A0008 การโทรกลับส่งคืนรหัสความสำเร็จอื่นที่ไม่ใช่ S_OK หรือ S_FALSE WPN_E_CHANNEL_CLOSED 0x803E0100 ช่องทางการแจ้งเตือนถูกปิดไปแล้ว WPN_E_CHANNEL_REQUEST_NOT_COMPLETE 0x803E0101 คำขอช่องทางการแจ้งเตือนไม่เสร็จสมบูรณ์ WPN_E_INVALID_APP 0x803E0102 ตัวระบุแอปพลิเคชันที่ระบุไม่ถูกต้อง ..

Marketingtangtruong หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อFix All Directx Error How to Download & Install All DirectX (Official).

bing bar

How to of directx gaming error,how to download and install directx for windows pc,windows 10,windows 7,windows 8.1,all directx a version,install directx for windows 10,reset directx,how to check directx version,official directx,direct for gaming,directx for video screen recorder,directx10,directx9,directx11,directx12,update directx software,Microsoft Directx,reinstall directx,directx error all games,windows 10 directx fix,problem

#Fix #Directx #Error #Download #amp #Install #DirectX #Official

Gianni Towne

สวัสดีทุกคนฉันชื่อ Gianni Towne ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลเครือข่ายคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม เว็บไซต์นี้ฉันสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Related Articles

48 Comments

 1. I can't open one app because showing error "directx 0.9c June 2010", this solution can resolve my problem??

 2. dude i was having so much trouble downloading, but you helped me thank you so much this video was so helpful

 3. Does it works for games like this direct X error? (Video card not compatible missing direct X 8.0 or higher version) plzzz reply!!!!!!

 4. can u fix "DxDiag has detected that there might have been a problem accessing DirectShow the last time this program was used. Would you like to bypass DirectShow this time?"

 5. dude i was having so much trouble downloading, but you helped me thank you so much this video was so helpful

 6. AN INTERNAL SYSTEM ERROR OCCURRED

  PLEASE REFER TO DXEEEOR.LOG AND DIRECTX.LOG IN YOUR WINDOWS FOLDER TO DETERMINE PROPLEM

 7. haha, it's funny how much time and space I wasting on trying to get among us for free and to get it to actually work
  cries in corner

  By the way I'm totally not liking every comment that says it didn't work 🤡

 8. The only thing i know that after doing everything in this video,it said i can't download it becuz of the "cabinet" or some shit.

 9. i need to find The Microsoft DirectX® End-User Runtime since bloody microsoft is not providing it no more

 10. Microsoft has removed the Directx files from their server or the server could be offline, or something. This is why you can't find the Directx installer. Also this is the reason why the dxWEBinstaller fails.

  Download the Directx files from here: https://www.filehorse.com/download-directx-11/download/
  Extract the package and find DXSETUP.EXE
  Run it and reboot

  Hopefully this helps you. It helped me to get rid of all errors, including random short hiccups when played any game.

 11. Why can't I download directx, microsoft gets a 404 error when trying to download it fml

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button